ציטוטים בפסקי דין

ציטוטים בפסקי דין
פסק הדין / ההחלטה מראה מקום תאריך המאמר או הספר עליו מסתמך פסק הדין
רע”א 6483/15 נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ נ’ רות קטן ו – 56 אח’ מאגר נבו 02.08.16 “ירידת ערך מקרקעין בשל נזקי תוכניות: ניתוח השוואתי בינלאומי כבסיס לרפורמה בישראל” מקרקעין ט/5 3 (2010)
שירה ברנד ורחל אלתרמן הזכות שקמה על יוצרה: תביעות לפיצויים בגין נזקי תיכנון בישראל (2010)
הועדה להשגות על שומות מקרקעין לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943
השגה 22/2014 בית נקופה בע”מ – מושב עובדים להתיישבות שיתופית נ’ נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ מאגר נבו 31.3.16 רחל אלתרמן, “בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית – מדיניות קרקע עתידית לישראל”, מכון פלורסהיימר, 3444
רחל אלתרמן “ירידת ערך מקרקעין בשל נזקי תכניות – ניתוח השוואתי בינלאומי כבסיס לרפורמה בישראל” 4 מקרקעין ט)
מאגר נבו 31.03.16 רחל אלתרמן, “בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית – מדיניות קרקע עתידית לישראל”, מכון פלורסהיימר, 3444
רחל אלתרמן “ירידת ערך מקרקעין בשל נזקי תכניות – ניתוח השוואתי בינלאומי כבסיס לרפורמה בישראל” 4 מקרקעין ט)
עת”מ (מרבז) 55996-12-14 יוסף יצחקי נ’ הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז מאגר נבו 27.03.16 רחל אלתרמן במאמרה “חוק התכנון והבנייה ותכנית מתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?” משפטים יא, תשמ”א
עת”מ 22458-03-15 גינת מאיו ואח’ נ’ עיריית גבעת שמואל ואח’ מאגר מקרקעין דינים מינהלי (41) 961 08.03.16 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצורכי ציבור ללא תמורה” משפטים טו (2) 179, 198 – 201 (1985)
ע”א 3313/13 דוד נגר נ’ עיריית ראש העין מאגר נבו 22.11.15 רחל אלתרמן ומירי ויטק, מהפקעות ועד הסכמים (1991), בעמ’ 115-125
עתמ (ת”א) 50776-04-15 עופר לזובסקי נ’ ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב מאגר נבו 21.10.15 גיא קב-ונקי ופרופ’ רחל אלתרמן, ישראל 2020, תכנית אב לישראל בשנות האלפיים, נספח 3 – מדיניות קרקעית: שוק חופשי מול התערבות שלטונית, מדגישים לעניין זה (בעמ’ 1)
עע”מ 683/13 רשות שדות התעופה נ’ אליהו טויטו ואח’ מאגר נבו 03.09.15 רחל אלתרמן ואורלי נעים פיצויים על ירידת ערך קרקע 52-51 (1992)
עע”מ 6944/11 המועצה הארצית לתכנון ובניה נ’ שי זלצר מאגר נבו 16.08.15 אזכור דעת מיעוט בהחלטת ועדת משנה לעררים של פרופ’ אלתרמן
תא/11/ 5085/ א: יורם שדה נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה מאגר נבו 06.07.15 אזכור עמדתה של פרופ’ אלתרמן
ערר 134/14 שיל”ת תמ”א 38 בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה נהריה מאגר נבו 15.03.15 רחל אלתרמן, “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה”, משפטים, יא (תשמ”א)
רעא 147/14 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו נ’ סוניה אברמוביץ מאגר נבו 31.12.14 שירה ברנד ורחל אלתרמן הזכות שקמה על יוצרה: תביעות לפיצויים בגין נזקי תכנון בישראל 45-42 (2010)
עמנ (מרכז) 23701-03-14 דוד חורי נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה ” הוד השרון “ מאגר נבו 09.09.14 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל השבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 102-93 (מהדורה שנייה, 1995, הוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון)
ערר (מרכז) 108/14 אפרת סימני ואחרים נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה שהם מאגר נבו 22.07.14 רחל אלתרמן ושרה גזית ויצמן החוליה החלשה – נספחי בינוי וחוק התכנון והבנייה, עמ’ 30-29 (2009)
בתוך: עעמ 8489/07 יעקב (קובי) ריכטר נ’ ועדת המשנה הנקודתית של הועדה המחוזית
רע”א 3002/12 המקומית הועדה לתכנון ובניה גבעתיים נ’ אליק רון (בית משפט עליון) מאגר נבו 15.07.14 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל השבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 102-93 (מהדורה שנייה, 1995, הוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון)
עמנ (חי) 59598-12-12 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ’ פז גז בע”מ מאגר נבו 19.05.14 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל השבחה בישראל (הוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון)
– רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל?” עיוני משפט כא 535, 540 (תשנ”ח)).
עת”מ (חי) 7555-06-13 נייר חדרה בע”מ נ’ שחף נהריה בע”מ ואח’ מאגר נבו 24.04.14 ניר מועלם ו-רחל אלתרמן  “הלבנה הסדוקה”: מעמדם של נספחי בינוי בדיני התכנון והבניה מקרקעין יב/4 17 (2013))
בג”צ 7009/04 עיריית הרצליה נ’ היועץ המשפטי לממשלה מאגר נבו 05.02.14 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 6 (הוצאה רביעית, 1995); נמדר, בעמ’ 48)
הפ (חי’) 36563-11-11 הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון נ’ אינג’ בר יהודה בע”מ מאגר נבו 12.08.13 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל השבחה בישראל (הוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון)
ערר 880/11 אוסאמה מברוקי נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעות אלונים מאגר נבו 11.08.13 רחל אלתרמן, חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?, בעמ’ .216-217
ערר (י-ם) 474/12 גאלב איברהים נ’ הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל מאגר נבו 06.06.13 מאזכר את: ע”א 3213/97 נקר נ. הוועדה המקומית הרצליה ואח’ ובתוכו האיזכור: רחל אלתרמן חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה? [18], בעמ’ 216-217.
בג”צ 973/12 עמותת במקום מתכננים למען זכויות תכנון נ’ שר הפנים מאגר נבו 30.5.13 דפנה כרמון ורחל אלתרמן התשמע קולי?! הזכות להתנגד בפני מוסדות התכנון בחוק ובפועל 72-71 (2011)
ע”א 3159/09 חברת רכבת ישראל בע”מ נ’ סבח בית עדה מאגר נבו 28.4.13 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו (תשמ”ה) 179, 186
בגץ 5538/10 עיריית מודיעין מכבים רעות נ’ ממשלת ישראל מאגר נבו 29.1.13 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?” משפטים יא 197, 198 (התשמ”א)
עעמ 109/12 הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז נ’ גבעת האירוסים גן האירועים בע”מ מאגר נבו 23.12.12 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?” משפטים יא 197, 198 (1981)
עא 3220/10 חוה כהן, יורשת המנוח מזיג עזיזי ז”ל כנציגת העזבון נ’ שלמה חדד מאגר נבו 28.8.12 רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין” עיוני משפט כא 535, 550 (1998)
בגץ 11087/05 חברת העובדים השיתופית הכללית בא”י בע”מ נ’ מדינת ישראל מאגר נבו 21.8.12 רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות הלאומית על מקרקעין” עיוני משפט כא 547-541 (1998)
עמנ (ת”א) 2001-01-11 עליזה יאסו נ’ ועדת הערר המחוזית לפיצויים והיטל השבחה מאגר נבו 18.7.12 רחל אלתרמן ואורלי נעים פיצויים על ירידת ערך הקרקע 74 (המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, 1992)
עעם 9264/10 חברת נ.י.ל.י. נדל”ן בע”מ נ’ עיריית גבעת שמואל מאגר נבו 30.5.12 אביבה צוברי ורחל אלתרמן בין מטרות ציבוריות למטלות פרטיות – הסכמים בין רשויות תכנון ליזמים – הדוגמה של תל-אביב (2008); לירית מרגלית ורחל אלתרמן מהיטלים ועד הסכמים: דרכים לשיתוף יזמים בנטל פיתוח והקמה של מוסדות ושירותי ציבור (1998)
בגץ 729/10 תנועת דרור ישראל נ’ ממשלת ישראל מאגר נבו 24.5.12 רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל” מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי 267 (1999);
); רחל אלתרמן בין הפרטה להמשך הבעלות – מדיניות קרקעית עתידית לישראל 30-29 (1999)
עא 8622/07 אהוד רוטמן נ’ מע”צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע”מ מאגר נבו 14.5.12 רחל אלתרמן, “הפקעות קרקע לצורכי ציבור”, משפטים, כרך טו (תשמ”ה-תשמ”ו) 179
תא (י-ם) 2626/00 אילן אנקווה נ’ הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
דירוג סופי: 04 שופטים: יוסף שפירא
מאגר נבו 15.1.12 רחל אלתרמן ושרה גזית ויצמן החוליה החלשה – נספחי בינוי וחוק התכנון והבנייה, עמ’ 30-29 (2009)
עתמ (ת”א) 2726/09 ועד מקומי בית עוזיאל נ’ הועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז מאגר נבו 24.08.11 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא’ 197 (תשמ”א-1981) 197
עא 10278/09 יונתן אשכול נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – רעננה מאגר בנבו 18.07.11 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצורכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבנייה-לקראת הערכה מחדש” משפטים טו 179, 194-193, 234-233, 243 (1985)],
ברמ 4443/03 עיריית חולון נ’ רשות שדות התעופה בישראל מאגר בנבו 17.07.11 רחל אלתרמן ואורלי נעים פיצויים על ירידת ערך הקרקע, 74 (המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, 1992)
עעמ 4927/08 הממונה על המחוז משרד הפנים נ’ פייזולה אפרמיאן מאגר נבו 16.06.11 רחל אלתרמן, “הפקעות קרקע לצורכי ציבור”, משפטים, כרך טו (תשמ”ה-תשמ”ו) 179
בגץ 1027/04 פורום הערים העצמאיות נ’ מועצת מקרקעי ישראל מאגר נבו 09.06.11 רחל אלתרמן ואיריס האן הכלים לשמירה על שטחים פתוחים 8-7 (2004)
עעמ 6881/07 שמשון ברגר נ’ המועצה האזורית עמק חפר מאגר נבו 14.06.10 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבניה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה” משפטים יא 197 (1981)].
עעמ 4955/07 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה נ’ קרן תורה ועבודה מאגר נבו 26.10.10 אשר כהנא ורחל אלתרמן “החלוקה החדשה בדין הישראלי” בתוך צדק חלוקתי במקרקעין 49 (2008)
תא (ת”א) 2471-06 טו מז חברה קבלנית בע”מ נ’ מועצה מקומית רמת – השרון מאגר נבו 21.10.10 רחל אלתרמן וחדווה חברוני “חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכות הקניין או כלי תכנון מיטבי?” מקרקעין ה(1) 3 (2006)
חעמ (רח’) 5773/05 מדינת ישראל נ’ רזקור בע”מ מאגר נבו 10.10.11 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?” משפטים יא (תשמ”א-1981), 197, 217-216.
עעמ 5556/05 אילנה תמיר נ’ שר הפנים מאגר נבו 21.7.10 פרופ’ רחל אלתרמן וחדווה חברוני “חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכות הקנין, או כלי תכנון מיטבי? סקירת הידע הבינלאומי”, מקרקעין ה(1) 3 (2006)
עא 6051/07 יורם שדה נ’ מינהל מקרקעי ישראל – מדינת ישראל מאגר בנבו 25.4.10 מומחית מטעם בית המשפט
עת”מ (מחוזי חי’) 641/08 בתים משותפים בכרמל צרפתי ה’ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה מאגר נבו 22.12.09 רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבורפרקים 8-13 (1999).
ת”א (מחוזי חי’) 619/04 ח’אזן נ’ מדינת ישראל-משרד השיכון תק-מח 2009(4) 7021 10.12.09 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 220-227 (1985).
עע”מ 8489/07 ריכטר נ’ ועדת המשנה הנקודתי של הועדה המחוזית לתכנון ולבניה תק-על 2009(4) 2553 23.11.09 רחל אלתרמן ושרה גזית ויצמן החוליה החלשה – נספחי בינוי וחוק התכנון והבנייה 30-29 (2009)
ע”א 8729/07 אירונמטל בע”מ נ’ קרן קיימת לישראל תק-על 2009(4) 2242 12.11.09 רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין” עיוני משפט כא(3) 535 (1998).
ע”א 10112/03 פת נ’ אסן-קטלן תק-על 2009(4) 2575 04.10.09 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?” משפטים יא(2)197, 217-216 (1981).
ת”א (מחוזי מרכז)1808-08/07 שמחוני נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-תקווה מאגר נבו 18.06.09 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179 (1985).
ת”א (שלום חי’) 12817/07 אוחיון נ’ שחף תק-של 2009(2) 14440 24.05.09 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197, 217-216 (1981).
עת”מ (מנהלי ת”א) 2656/08 משיח נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון תק-מח 2009(1) 6970 15.02.09 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים   יא(2)197, 217-216 (1981).
ע”א 7136/06 קופמן נ’ מרדכי ז”ל לודמיר תק-על 2009(1) 754 22.01.09 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים   יא(2)197, 217-216 (1981).
עת”מ (מנהלי חי’) 4487/07 צוואלחה נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה “עירון” תק-מח 2009(1) 3944 18.01.09 רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 130-74   (1991).
ו”ע (שלום ת”א) 1787/03 “זרעים גדרה” חברה לגידול זרעים מבוררים בע”מ נ’ חברת כביש חוצה ישראל בע”מ תק-של 2009(1) 3184 13.01.09 רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 130-74   (1991).
עע”מ 5839/06 בראון נ’ יו”ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז תק-על 2008(3) 4123 25.09.08 רחל אלתרמן וחדווה חברוני “חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכות הקניין או כלי תכנון מיטבי?” מקרקעין ה(1) 3 (2006).
עמ”נ (מנהלי ת”א) 273/05 גרנות נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה “הדרים” תק-מח 2008(3) 15587 22.09.08 רחל אלתרמן ואורלי נעים פיצויים על ירידת ערך מקרקעין עקב שינוי תוכנית 136-137 (1992).
ת”א (מחוזי חי’) 706/96 כוזהינוף נ’ מדינת ישראל (רכבת ישראל) מאגר נבו 01.09.08 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 220-227 (1985).
ת”א (מחוזי חי’) 706/96 יורם כ’ (יורשיו של יצחק כ’ ז”ל) נ’ מדינת ישראל תק-מח 2008(3) 10209 01.09.08 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים  (2) 179 (1985).
עע”מ 3535/03 הועדה המקומית לתכנון הבניה השומרון נ’ הקרן הקיימת לישראל תק-על 2008(3) 2173 10.08.08 רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 130-74    (1991).
עע”מ 2528/02 ועדת ערר מחוזית-מחוז המרכז נ’ פז חברת נפט בע”מ תק-על 2008(2) 3838 18.06.08 Alterman, Rachelle  “Land-use Law in the Face of a Rapid-Growth Crisis: The case of the mass-immigration to Israel in the 1990s” 3 Wash. U. J. L. & Policy 773, 836 (2000).   
ה”פ (מחוזי ת”א) 1109/06 קוטר נ’ מדינת ישראל תק-מח 2008(1) 12300 28.02.08 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 225 (1985).
עמ”נ (מנהלי חי’) 449/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה נ’ פנידר- חברה להשקעות בע”מ (בפירוק) תק-מח 2007(3) 9938 04.09.07

Alterman, Rachelle. 2007, “When the Right to Compensation for “Regulatory Takings” Goes to the Extreme: The Case of Israel” 6 Wash. U. Global Stud. L. Rev. 121(2007).

ע”א 9749/03 הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית-אתא נ’ אליהו תק-על 2007(3) 3169 22.08.07 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 210-214 (1985).
עמ”ק (שלום עכו) 21729/06 מדינת ישראל נ’ סאלח תק-של 2007(3) 6361 03.07.07 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197, 209-210, 219 (1981).
ת”א (מחוזי ת”א) 2975/00 שדה נ’ מינהל מקרקעי ישראל-מדינת ישראל תק-מח 2007(2) 7247 20.05.07 ציטוט חוות דעת מומחה שהוגשה במסגרת ההליכים
עת”מ (מנהלי ת”א) 1001/03 מרגליות נ’ הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז תק-מח 2007(1) 12878 28.03.07 רחל אלתרמן וחדווה חברוני “חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכת הקניין או כלי תכנון מיטבי?” מקרקעין ה(1) 3 (2006).
עת”מ (מנהלי ת”א) בן שחר נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-תקוה תק-מח 2007(1) 10230 11.03.07 רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 47   (1991).רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 193 (1985).
עע”מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נ’ החברה להגנת הטבע תק-על 2006(4) 3390 07.12.06  רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197, 209-210, 219 (1981).
רע”א 10879/02 באולינג כפר סבא בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כפר סבא תק-על 2006(4) 3262 06.12.06 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 43 (מהדורת, 1995).
עע”מ 1164/04 עיריית הרצליה נ’ יצחקי תק-על 2006(4) 3174 05.12.06 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 53 (מהדורת 1990).
רע”א 4217/04 פמיני נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים תק-על 2006(4) 416 22.10.06 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 43 (מהדורת 1995).
בש”א (שלום ת”א) 157357/06 בנובידה (בורלא) נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון תק-של 2006(3) 5367 23.07.06 רחל אלתרמן וחדווה חברוני “חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכת הקניין או כלי תכנון מיטבי?” מקרקעין ה(1) 3 (2006).
ע”א (מחוזי ת”א) 3301/01 הוועדה המקומית לתכנון ובניה “חולון” נ’ אילנות הקריה (ישראל) בע”מ תק-מח 2005(3) 10498 02.08.05 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197 (1981).
ת”א (מחוזי ת”א) 1195/99בלעום נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה עירית טייבה תק-מח 2005(3) 1289 25.07.05 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 193 (1985).
עת”מ (מנהלי חי’) 1076/03 וילדר נ’ הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה תק-מח 2005(1) 11699 30.01.05 רחל אלתרמן “מדיניות התכנון הכולל: תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית” בתוך ישראל 2020 – תכנית אב לישראל בשנות האלפיים 209 (1997).
ה”פ (מחוזי חי’) 158/02 חלבי נ´ מדינת ישראל תק-מח 2004(4), 259 11.10.04 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 225 (1985).
ע”א (מחוזי ת”א) 2005/01 דדון נ’ ישראפוט תעשיות בע”מ תק-מח 2004(2) 4376 23.05.04 רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין” עיוני משפט כא(3) 535, 545 (1998).
עמ”נ (מנהלי ת”א) 214/02 – הועדה המקומית לתכנון ובניה- נתניה נ´ הר תק-מח 2004(1), 6586 11.03.04 רחל אלתרמן ואורלי נעים פיצויים על ירידת ערך מקרקעין עקב שינוי תוכנית 7 (1992).
עת”מ (תל-אביב-יפו) 1122/02 – יצחקי נ´ עירית הרצליה תק-מח 2003(4), 2268 25.12.03 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 32 (מהדורת 1995).
ת”פ (שלום רחובות) 2021/02 מדינת ישראל, הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה נ’ דויטש תק-של 2003(4) 25872 23.11.03 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197, 216-217 (1981).
ע”א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע”מ נ´ הועדה לבניה למגורים ותעשייה – מחוז המרכז פ”ד נז(4), 119 26.05.03  אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 32 (מהדורת 1995).
בג”ץ 5145/00 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון נ´ שר הפנים תק-על 2003(1), 864 06.02.03 רחל אלתרמן “נקודות תורפה במערכת התכנון והבניה ודרכים לשפרן” 4-5 (1989) [נייר עבודה].
בשא (שלום ת”א) 118766/02 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון נגד דנקנר השקעות בע”מ, מאגר מקרקעין – דינים שלום 2003 (46) 1309 02.01.03 רחל אלתרמן, היטל השבחה בישראל סוגיות שבחוק בדרך הפעלתו מהדורה שניה 1995 עמ’ 91-94
עע”ם 1975/01 ועדה מקומית לתכנון ולבניה- כרמיאל נ’ רובינשטיין פ”ד נו(6) 638 09.10.02 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 211-212 (1985).
עת”מ (מנהלי ת”א) 1434/01 פרידמן נ´ ועדת הערר המחוזית, מחוז תל אביב תק-מח 2002(2), 9674 09.07.02 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).
דנ”א 3768/98 קרית בית הכרם בע”מ נ´ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים פ”ד נו(5), 49 27.06.02 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 21 (מהדורת 1995).
ע”א 1054/98 חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע”מ נ´ עמותת אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה פ”ד נו(3), 385 04.02.02 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).
ע”א 3901/96 הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה נ´ הורוויץ פ”ד נו(4), 913 28.01.02 רחל אלתרמן “המדיניות הקרקעית העתידית לישראל: מגמות חזויות וכלים להשגת יעדים של תיכנון לאומי” 71 (1997). כרך מתוך פרויקט “ישראל 2020”. המרכז לחקר העיר והאזור.
ע”א 7959/00 עזר נ´ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה- חיפה פ”ד נו(2), 365 24.12.01 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 210-213 (1985).
בש”א (שלום בת-ים) 3833/00 אילנות הקריה (ישראל) בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה “חולון” דינים שלום, כג 354 15.10.2001 אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו 91 (מהדורת 1995).
בג”ץ 288/00 אדם טבע ודין- אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ שר הפנים תק-על 2001(3), 808 29.08.2001 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).
בג”ץ 244/00 עמותת שיח חדש- למען השיח הדמוקרטי נ’ שר התשתיות הלאומיות תק-על 2001(3) 1320 15.8.2001 רחל אלתרמן ומרים רוזנשטיין קרקעחקלאית: שמירה או הפשרה? (1992).
ע”א 8116/99 אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ הועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון תק-על 2001(2), 466 23.07.2001 רחל אלתרמן “מדיניות התכנון הכולל: תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית” בתוך ישראל 2020 – תכנית אב לישראל בשנות האלפיים 209 (1997).
ע”א 1216/98 אבוטבול נ´ ועדת ערר מחוז המרכז פ”ד נה(5), 114 11.07.2001 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197, 198(1981).
ע”א 5546/97 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית- אתא נ´ הולצמן פ”ד נה(4), 629 12.06.2001 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 220-227 (1985).
בג”ץ 6698/95 קעדאן נ´ מינהל מקרקעי ישראל פ”ד נד(1), 258 08.03.2000 רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין” עיוני משפט כא(3) 535 (1998).
רע”א 8733/96 לנגברט נ’ מדינת ישראל- מינהל מקרקעי ישראל פ”ד נה(1) 168 16.12.1999 רחל אלתרמן “בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית: מדיניות קרקע עתידית לישראל” 16 (1999) [נייר עבודה].רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל? בחינה של ההצדקות להמשך הבעלות המקומית על המקרקעין” עיוני משפט כא(3) 535, 545 (1998).
ע”א 3213/97 נקר נ´ הועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה פ”ד נג(4), 625 31.08.1999 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197, 216-217 (1981).
עת”מ (מנהלי ת”א) 2011/99 הנדלמן נ´ רשות הרישוי המקומית תל אביב תק-מח 99(2), 278 13.07.1999 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).
עת”מ (מנהלי ת”א) 6/97 ועד אמנים-חוכרים ביפו העתיקה נ´ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב תק-מח 99(2), 959 10.05.1999 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).
רע”א 3527/96 צ´צ´קס נ´ מנהל מס רכוש-אזור חדרה פ”ד נב(5), 385 25.11.1998 רחל אלתרמן ומרים רוזנשטיין קרקע חקלאית: שמירה או הפשרה? (1992).
ה”פ (מחוזי ת”א) 1455/96 פרופ´ רנון קצוף נ´ הועדה לבניה למגורים מחוז מרכז תק-מח 97(3), 40311 10.09.1997 רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 47 (1991) רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179).
ת”א (מחוזי חי’) 57/94 הולצמן נ’ הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית-אתא תק-מח 97(3) 608 5.8.1997 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 192(1985).
דנג”צ 3201/96 שר החקלאות נ´ המועצה האזורית עמק לוד פ”ד נא(3), 661 23.07.1997 רחל אלתרמן “נקודות תורפה במערכת התכנון והבניה ודרכים לשפרן: לקראת הכנת חוק תכנון ובניה חדש” בתוך השוואה בין מערכות של תכנון סטטוטורי במדינות נבחרות (1990)
ע”א 6291/95 בן יקר גת חברה להנדסה ובנין בע”מ נ´ הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה “מודיעין” פ”ד נא(2), 825 25.06.1997 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981) רחל אלתרמן “חוק מושך אש” הקבלן והבונה 263 , 36 (דצמבר 1996).
ע”א 2515/94 עו”ד יוסף לוי נ´ עיריית חיפה פ”ד נ(1), 723 25.08.1996 רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור 115-116, 117 (1991).
בג”צ 2920/94 אדם טבע ודין-אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ המועצה הארצית לתכנון ולבניה פ”ד נ(3), 441 28.07.1996 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).
ה”פ (מחוזי חי’) 916/95 עופר שרותי שאיבת בטון בע”מ נ´ מדינת ישראל –משרד הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה תק-מח 95(4), 593 17.12.1995 רחל אלתרמן העברת נטל הפיתוח של שירותי ציבור ליזמים: היבטים משפטיים ומדיניות חברתית 12 (1990).
ע”א 210/88 החברה להפצת פרי הארץ בע”מ נ´ הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר-סבא פ”ד מו(4), 627 01.10.1992 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 225 (1985).
ע”א 761/85 ליפשיץ נ´ הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון פ”ד מו(1), 342 29.12.1991 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179, 216 (1985).
ת”א (מחוזי ת”א) 1805/90 מפגש נעמן בע”מ נ’ דור אנרגיה (1988) בע”מ דינים מחוזי לב(1) 397 21.11.1990 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).
ע”א 474/83 ועדה מקומית ראשון לציון נ´ חממי פ”ד מא(3), 370 10.08.1987 רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו(2) 179 (1985).
בג”צ 362/82 חברת כ.א.ן. להנדסה ולבנין ולעבודות מתכת במחצבות בע”מ נ´ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז חיפה פ”ד לז(1), 57 27.12.1982 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).
בג”צ 440/80 מ´ טייג ושות´ בע”מ נ´ הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה פ”ד לו(3), 85 30.06.1982 רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”, משפטים יא(2)197(1981).

אזכורי פסיקה מחולקים לפי מאמרים

 

 • רחל אלתרמן “חוק התכנון והבנייה ותכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?” משפטים יא 197, 198 (1981)

וועדות ערר

 1. ערר (ת”א) 5101/15 דיירי הבניינים שברח’ פטאי 15 וברח’ בורוכוב 14 גבעתיים נ’ ועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב
 2. ערר (ת”א) 5267/15 א.א ריניו- ייזום והתחדשות עירונית בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב
 3. ערר (צפון) 223/14 שיל”ת תמ”א 38 בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה נהריה
 4. ערר (דרום) 6014/12 ועד שכונת נווה מנחם נ’ הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע

בית משפט השלום

 1. חעמ (רח’) 5773/05 מדינת ישראל נ’ רזקור בע”מ
 2. ת”א (שלום חי’) 12817/07 אוחיון נ’ שחף
 3. עמ”ק (שלום עכו) 21729/06 מדינת ישראל נ’ סאלח
 4. ת”פ (שלום רחובות) 2021/02 מדינת ישראל, הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה נ’ דויטש

בית משפט המחוזי

 1. עת”מ (מנהלי ת”א) 2656/08 משיח נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון
 2. ע”א (מחוזי ת”א) 3301/01 הוועדה המקומית לתכנון ובניה “חולון” נ’ אילנות הקריה (ישראל) בע”מ
 3. עת”מ (מנהלי ת”א) 1434/01 פרידמן נ´ ועדת הערר המחוזית, מחוז תל אביב
 4. עת”מ (מנהלי ת”א) 6/97 ועד אמנים-חוכרים ביפו העתיקה נ´ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב
 5. עת”מ (מנהלי ת”א) 2011/99 הנדלמן נ´ רשות הרישוי המקומית תל אביב
 6. ת”א (מחוזי ת”א) 1805/90 מפגש נעמן בע”מ נ’ דור אנרגיה (1988) בע”מ

בית משפט העליון

 1. עעמ 109/12 הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז נ’ גבעת האירוסים גן האירועים בע”מ
 2. עתמ (ת”א) 2726/09 ועד מקומי בית עוזיאל נ’ הועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז
 3. עעמ 6881/07 שמשון ברגר נ’ המועצה האזורית עמק חפר
 4. ע”א 10112/03 פת נ’ אסן-קטלן
 5. ע”א 7136/06 קופמן נ’ מרדכי ז”ל לודמיר
 6. עע”מ 2273/03 אי התכלת שותפות כללית נ’ החברה להגנת הטבע
 7. ע”א 1054/98 חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע”מ נ´ עמותת אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה
 8. בג”ץ 288/00 אדם טבע ודין- אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ שר הפנים
 9. ע”א 1216/98 אבוטבול נ´ ועדת ערר מחוז המרכז פ”ד נה(5), 114
 10. ע”א 3213/97 נקר נ´ הועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה
 11. ע”א 6291/95 בן יקר גת חברה להנדסה ובנין בע”מ נ´ הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה “מודיעין”
 12. בג”צ 2920/94 אדם טבע ודין-אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ המועצה הארצית לתכנון ולבניה
 13. בג”צ 362/82 חברת כ.א.ן. להנדסה ולבנין ולעבודות מתכת במחצבות בע”מ נ´ הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז חיפה
 14. בג”צ 440/80 מ´ טייג ושות´ בע”מ נ´ הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה
 • רחל אלתרמן “הפקעות קרקע לצרכי ציבור ללא תמורה לפי חוק התכנון והבניה – לקראת הערכה מחדש” משפטים טו (תשמ”ה) 179, 186

בית משפט השלום

 1. תא (חי’) 619-04 מוניר ח’אזן נ’ מדינת ישראל- משרד הבינוי והשיכון
 2. תא (מרכז) 1808-08-07 בועז שמחוני נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-תקווה

בית משפט המחוזי

 1. ת”א (מחוזי חי’) 619/04 ח’אזן נ’ מדינת ישראל-משרד השיכון
 2. ת”א (מחוזי חי’) 706/96 כוזהינוף נ’ מדינת ישראל (רכבת ישראל)
 3. ת”א (מחוזי חי’) 706/96 יורם כ’ (יורשיו של יצחק כ’ ז”ל) נ’ מדינת ישראל
 4. ה”פ (מחוזי ת”א) 1109/06 קוטר נ’ מדינת ישראל
 5. עת”מ (מנהלי ת”א) בן שחר נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-תקוה
 6. ת”א (מחוזי ת”א) 1195/99בלעום נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה עירית טייבה
 7. ה”פ (מחוזי חי’) 158/02 חלבי נ´ מדינת ישראל
 8. ה”פ (מחוזי ת”א) 1455/96 פרופ´ רנון קצוף נ´ הועדה לבניה למגורים מחוז מרכז
 9. ת”א (מחוזי חי’) 57/94 הולצמן נ’ הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית-אתא

בית המשפט העליון

 1. ע”א 3159/09 חברת רכבת ישראל בע”מ נ’ סבח בית עדה
 2. ע”א 9749/03 הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית-אתא נ’ אליהו
 3. עע”ם 1975/01 ועדה מקומית לתכנון ולבניה- כרמיאל נ’ רובינשטיין
 4. ע”א 7959/00 עזר נ´ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה- חיפה
 5. ע”א 5546/97 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית- אתא נ´ הולצמן
 6. ע”א 210/88 החברה להפצת פרי הארץ בע”מ נ´ הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר-סבא
 7. ע”א 761/85 ליפשיץ נ´ הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון
 8. ע”א 474/83 ועדה מקומית ראשון לציון נ´ חממי
 9. עא 6407/14  הוועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל נ’ אחמד מסרי

 

 

 • רחל אלתרמן ומירי ויטק מהפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבורפרקים 8-13 (1999).

בית משפט השלום

 1. ו”ע (שלום ת”א) 1787/03 “זרעים גדרה” חברה לגידול זרעים מבוררים בע”מ נ’ חברת כביש חוצה ישראל בע”מ

בית משפט המחוזי

 1. עת”מ (מחוזי חי’) 641/08 בתים משותפים בכרמל צרפתי ה’ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה
 2. עת”מ (מנהלי חי’) 4487/07 צוואלחה נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה “עירון”
 3. עת”מ (מנהלי ת”א) בן שחר נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח-תקוה
 4. ה”פ (מחוזי ת”א) 1455/96 פרופ´ רנון קצוף נ´ הועדה לבניה למגורים מחוז מרכז

בית משפט העליון

 1. עע”מ 3535/03 הועדה המקומית לתכנון הבניה השומרון נ’ הקרן הקיימת לישראל
 2. ע”א 2515/94 עו”ד יוסף לוי נ´ עיריית חיפה
 • רחל אלתרמן “בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית: מדיניות קרקע עתידית לישראל” 16 (1999) [נייר עבודה].

 ועדות ערר

 1. 22/14 בית נקופה בע״מ – מושב עובדים להתיישבות שיתופית נ’ נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע״מ

בית משפט העליון

 1. בגץ 729/10 תנועת דרור ישראל נ’ ממשלת ישראל
 2. רע”א 8733/96 לנגברט נ’ מדינת ישראל- מינהל מקרקעי ישראל

 

 • גיא קב-ונקי ופרופ’ רחל אלתרמן, ישראל 2020, תכנית אב לישראל בשנות האלפיים, נספח 3 – מדיניות קרקעית: שוק חופשי מול התערבות שלטונית, מדגישים לעניין זה (בעמ’ 1)

בית משפט המחוזי

 1. עתמ (ת”א) 50776-04-15 עופר לזובסקי נ’ ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
 2. עת”מ (מנהלי חי’) 1076/03 וילדר נ’ הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה

בית משפט העליון

 1. ע”א 3901/96 הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה נ´ הורוויץ
 2. ע”א 8116/99 אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ´ הועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון
 • רחל אלתרמן ומרים רוזנשטיין קרקע חקלאית: שמירה או הפשרה? (1992). 

בית משפט העליון

 1. בג”ץ 244/00 עמותת שיח חדש- למען השיח הדמוקרטי נ’ שר התשתיות הלאומיות
 2. רע”א 3527/96 צ´צ´קס נ´ מנהל מס רכוש-אזור חדרה
 • רחל אלתרמן “נקודות תורפה במערכת התכנון והבניה ודרכים לשפרן” 4-5 (1989) [נייר עבודה].

בית משפט העליון

 1. דנג”צ 3201/96 שר החקלאות נ´ המועצה האזורית עמק לוד
 2. בג”ץ 5145/00 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון נ´ שר הפנים
 • רחל אלתרמן ואורלי נעים פיצויים על ירידת ערך מקרקעין עקב שינוי תוכנית 7 (1992).

בית משפט המחוזי

 1. עמ”נ (מנהלי ת”א) 273/05 גרנות נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה “הדרים”
 2. עמ”נ (מנהלי ת”א) 214/02 – הועדה המקומית לתכנון ובניה- נתניה נ´ הר
 • אירית גיל ורחל אלתרמן היטל ההשבחה בישראל – סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו .

בית משפט השלום

 1. בש”א (שלום בת-ים) 3833/00 אילנות הקריה (ישראל) בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה “חולון”
 2. בש”א (שלום בת-ים) 3833/00 אילנות הקריה (ישראל) בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה “חולון”

בית משפט המחוזי

 1. עת”מ (תל-אביב-יפו) 1122/02 – יצחקי נ´ עירית הרצליה
 2. עמנ (מרכז) 23701-03-14 דוד חורי נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה ” הוד השרון “

בית משפט העליון

 1. דנ”א 3768/98 קרית בית הכרם בע”מ נ´ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים
 2. ע”א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע”מ נ´ הועדה לבניה למגורים ותעשייה – מחוז המרכז
 3. רע”א 4217/04 פמיני נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים
 4. עע”מ 1164/04 עיריית הרצליה נ’ יצחקי
 5. רע”א 10879/02 באולינג כפר סבא בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, כפר סבא
 6. בג”צ 7009/04 עיריית הרצליה נ’ היועץ המשפטי לממשלה

 

 • רחל אלתרמן וחדווה חברוני “חלוקה חדשה של מקרקעין: פגיעה בזכות הקניין או כלי תכנון מיטבי?” מקרקעין ה(1) 3 (2006).

בית משפט השלום

 1. תא (ת”א) 2471-06 טו מז חברה קבלנית בע”מ נ’ מועצה מקומית רמת – השרון
 2. בש”א (שלום ת”א) 157357/06 בנובידה (בורלא) נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון

בית משפט מחוזי

 1. עת”מ (מנהלי ת”א) 1001/03 מרגליות נ’ הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז

בית משפט העליון

 

 1. עע”מ 5839/06 בראון נ’ יו”ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז
 2. עעמ 5556/05 אילנה תמיר נ’ שר הפנים
 3. עע”מ 5839/06 בראון נ’ יו”ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז

 

 • רחל אלתרמן “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל?” עיוני משפט כא 535, 540 (תשנ”ח))

בית משפט המחוזי

 1. עש (ירושלים) 7060/99 האוניברסיטה העברית בירושלים נ’ הסתדרות נשים ציונית הדסה באמריקה עינק

בית משפט המחוזי

 1. עמנ (חי) 59598-12-12 הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ’ פז גז בע”מ

בית משפט העליון

 1. עא 3220/10 חוה כהן, יורשת המנוח מזיג עזיזי ז”ל כנציגת העזבון נ’ שלמה חדד
 2. בגץ 11087/05 חברת העובדים השיתופית הכללית בא”י בע”מ נ’ מדינת ישראל
 3. בגץ 729/10 תנועת דרור ישראל נ’ ממשלת ישראל
 4. ע”א 8729/07 אירונמטל בע”מ נ’ קרן קיימת לישראל
 5. ע”א (מחוזי ת”א) 2005/01 דדון נ’ ישראפוט תעשיות בע”מ
 6. בג”ץ 6698/95 קעדאן נ´ מינהל מקרקעי ישראל
 7. רע”א 8733/96 לנגברט נ’ מדינת ישראל- מינהל מקרקעי ישראל
 • רחל אלתרמן ושרה גזית ויצמן החוליה החלשה – נספחי בינוי וחוק התכנון והבנייה

ועדות ערר

 1. ערר (צפון) 1111/18 אדם טבע ודין-אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נהריה
 2. ערר (מרכז) 268/17 נתן ולימור ליכטנשטיין נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעין
 3. ערר (דרום) 6024/17 ירדנה שוורץ ואח’ נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה באר שבע
 4. ערר (דרום) 6092/16 בעלי זכויות במקרקעין בישוב להבים נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה להבים
 5. ערר (מרכז) 108/14 אפרת סימני ואחרים נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה שהם